Количка

0 артикула

Категории

Вижте всички статии

Интерактивен музей на индустрията

Интерактивен музей на индустрията

Традиционни културни символи и съвременни технологии обединяват усилия в един уникален по своята същност и без аналог в цяла България музей, който разкрива по изключително увлекателен начин историята на индустриалния апогей на Габрово, съхранена зад масивните му двукрили врати с бронзов обков и дръжки лъвски глави. Интерактивният музей на индустрията въвлича посетителите си посредством иновативния си подход и възможностите на модерните технологии в пътешествие през времето, превежда ги през различни исторически епохи, разкрива пред очите им с тяхното дейно участие вълнуващи моменти от историята на този емблематичен български град. Тук гостите преживяват историята чрез всички свои сетива, изправяни пред неочаквани предизвикателства и оставени сами да контролират своето участие в нея, да се връщат назад във времето, да удовлетворят докрай своето любопитство, да се пренесат в далечни епохи, да се запознаят с велики личности и с техните постижения. Експозициите, инсталациите и информационните табла и съоръжения в музея имат за цел всеобхватно да въведат посетителите в развитието на индустриализацията на Габрово от средата на XIX век до съвременността. Интерактивният музей на индустрията е разположен в сграда, построена през далечната 1893 г. за семеен дом и кантора на заможния габровски търговец на вълнени платове и прежди Цанко Добрев. В средата на 20-те години на ХХ век е закупена от Българската търговска банка и до 1944 г. в нея се помещава клон на банката. След промяната на политическата власт в България от 1944 г. сградата е национализирана от Градския народен съвет и за кратко – от 1947 до 1949 г. – е предоставена за нуждите на Политическия клуб „Звено”. По-късно къщата е основно реновирана и е адаптирана за музейна сграда. До 2003 г. в нея се помещават основните експозиции на Градския исторически музей в Габрово. През 2013 г. сградата е ремонтирана и в нея започва да функционира Интерактивният музей на индустрията, осъществен в изпълнение на Проект BG161PO001-3.1.03-0028 „Интегриран проект за развитие на културно-историче¬ския туристически продукт и свързаната с него инфра¬структура”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/019, осъществяван с финансо¬вата подкрепа на Оперативна програма „Регионално раз¬витие 2007–2013 г.”, попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „По¬добряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”.

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари

Телефон за Поръчки